Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Dzień Ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

W Wielki Czwartek wspominamy dzień, kiedy to Jezus Chrystus obmywa nogi swoim uczniom, zasiada z nimi do wieczerzy i mówi wskazując na chleb „oto ciało moje„, wskazując na wino „oto krew moja„..
Mając w pamięci te wydarzenia i my włączamy się w przeżywanie tych chwil.

Czytaj więcej…

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Na każdej mszy świętej odczytana została Męka Pańska. Eucharystię o godz. 11.30 rozpoczęliśmy uroczystą procesją z palmami wokół kościoła i radosnym śpiewem Hosanna… Wszystko to czynimy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na zakończenie Eucharystii wyłoniono zwycięzcę na najdłuższą palmę.