Wielki Czwartek

Uroczysta Liturgia Wieczerzy Pańskiej, podczas której Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii oraz sakrament kapłaństwa.