Wizytacja kanoniczna w parafii

​Dnia 11.12.2016 r. do naszej parafii przyjechał Ks. Biskup Ordynariusz Wiesław Alojzy Mering z wizytacją kanoniczną.

Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów, którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez biskupa. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno- gospodarczego (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest zobowiązany co pięć lat okazać protokóły wizytacyjne papieżowi.

Taka właśnie wizyta miała miejsce w naszej parafii.

Pierwszym punktem rozpoczynającym wizytację było spotkanie na plebani z przedstawicielami grup działających przy naszej parafii. Na początek delegacja Rady Parafialnej w imieniu naszej wspólnoty przywitała Jego Ekscelencję wręczając kwiaty oraz tort, który był symbolicznym podarkiem z racji urodzin Ks. Biskupa. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli Rady Parafialnej obecni byli członkowie: Stowarzyszenia „Otwarte Serca”, Oratorium, Szafarzy, Grupy Miłosierdzia, Żywej Róży,  Pani katechetka, która prowadzi poradnictwo rodzinne, wspólnoty Bartymeusz, Liturgicznej Służby Ołtarza, Pan kościelny, Pan organista, opiekunowie scholi i strony internetowej. Każdy w kilku zdaniach opowiedział o swojej pracy czy działaniach, które podejmuje na rzecz parafii.

Po każdym wystąpieniu Ksiądz Biskup wyrażał słowa uznania czy dawał wskazówki do jeszcze lepszego rozwoju pracy na rzecz danej grupy. Pośród tak licznych delegacji na spotkaniu obecni byli ks. kan. Henryk Palucki, nasz rodak-emeryt oraz ks. kan. Henryk Wysocki –  dziekan dekanatu szpetalskiego.

O godz. 11.30 Ks. Bp Ordynariusz przewodniczył mszy świętej, na której udzielił Sakramentu Bierzmowania 110 kandydatom. Ze względu na nienajlepszy stan zdrowia ks. Biskupa i problemu z głosem, kazanie wygłosił ks. kapelan Janusz Batczak. Prowadząc dialog z kandydatami do bierzmowania przekazywał ważne treści dotyczące oczekiwania na przyjście Pana: Adwent nie ma być czasem „biernego siedzenia na kanapie”, ale aktywnym przygotowaniem naszych serc…

W słowie końcowym Ksiądz Biskup mówił o tym, jak bardzo Bogu zależy na każdym z nas, słuchając dziś słów Proroka Izajasza, który wołał „Odwagi”, nasz Pasterz nawoływał do tego byśmy nie bali sie trwać przy Jezusie Chrystusie.

Jego Ekscelencja wyraził słowa uznania wobec wieloletniej, gorliwej pracy ks. Proboszcza, wspominając jeszcze posługę w parafii św. Leonarda w Słupcy. Pogratulował tak szybkiego zakończenia prac zwiazanych z rozbudową kościoła, podjęcia wielu ważnych inwestycji jak np. remont plebani, oratorium, rozbudowy parkingu oraz wszelkich prac duchowych, których dowodem są istniejące grupy i stowarzyszenia działające w parafii.

Ks. Biskup wdzięczny za tak gorliwą posługę mianował Ksiedza Dariusza Fabisiaka Kanonikiem Honorowym Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku.

Wdzięczni Bogu za dar wizytacji ks. Biskupa, za ciepło ojcowskiej ręki, za życzliwe słowa oraz udzielenie Sakramentu Bierzmowania, pragniemy serdecznie pogratulować Ks. Proboszczowi i życzyć życzliwości ze strony parafian oraz wielu łask i sił w podejmowanych dziełach tych materialnych jak i duchowych.