Liturgia Wigilii Paschalnej

O godz. 19:45 odmówiliśmy wspólnie koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wigilię Paschalną rozpoczęła Liturgia Światła. Przed kościołem przy rozpalonym ognisku zgromadzili się Księża oraz asysta, po czym został poświęcony ogień, od którego Celebrans zapalil nowy Paschał. W procesji udaliśmy się do świątyni, w której zgaszone były wszystkie światła. Kapłan przekraczając próg świątyni głośno zaśpiewał ” Światło Chrystusa” na co odpowiadaliśmy „Bogu niech będą dzięki”. Po trzykrotnym odśpiewaniu tych słów zapalone zostały wszystkie światła oraz świece, z którymi przyszliśmy do kościoła. W postawie stojacej wysłuchaliśmy Orędzia Wielkanocnego.

Następna część liturgii to rozbudowana Liturgia Słowa składająca się z ośmiu czytań i psalmów zakończona Ewangelią. Po siódmym czytaniu przy wtórnym dźwięku dzwonów, gitar wyśpiewaliśmy Hymn „Chwała na wysokości Bogu…” ostatni wyjątkowy psalm pięknie wyśpiewane „Alleluja” przez nasz parafialny chór.

Po homilii, którą wygłosił Ks. Proboszcz, tłumacząc symbolikę grobu przygotowanym w naszym kościele rozpoczęła sie Liturgia Chrzcielna podczas, której kapłan błogosławił wodę, którą zostaliśmy pokropieni na znak naszego chrztu.

Po Liturgii Eucharystycznej udaliśmy się ze śpiewem na ustach w procesji rezurekcyjnej wokół kościoła, by ogłosić całemu Światu, że Jezus pokonał śmierć i prawdziwie Zmartwychwstał!!

ALLELUJA!!