Wielki Piątek

Wielki Piątek – dzień Krzyża. O godz. 18.00 rozpoczęliśmy Liturgię Męki Pańskiej. Upamiętnia ona wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu.

Centralnym wydarzeniem dzisiejszej liturgii była adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem krzyż został wniesiony się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i śpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co odpowiadaliśmy: „Pójdźmy z pokłonem”.  Po czym w procesji każdy z nas mógł podejść i ucałować krzyż.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatek, odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, po czym w ciszy trwaliśmy na adoracji.