Niedziela pełna wrażeń

W ostatnią niedzielę czerwca w mszę świętą o godz. 11.30 wprowadziła nas schola dając minikoncert podsumowujący pierwszy rok ich pracy. Koncert był poświęcony szczególnie Mamie i Tacie z racji przeżywanych niedawno Ich świąt.

Gościliśmy też ks. prał. dr. Jacka Kędzierskiego, Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Ksiądz Prałat podczas wszyskich mszy świętych głosił homilie, przybliżając nam temat miłości w rodzinie, ważnej roli rodziców względem dzieci..

Na zakończenie Eucharystii kilka delegacji złożyło Księdzu Proboszczowi życzenia z racji Jego urodzin.
Następnie zostały wręczone nagrody za całoroczny udział dzieci we mszy świętej.
Dzieci ze scholki otrzymały symboliczne dyplomy i barwne piłki, które były wyrazem wdzięczności za ich posługę przez cały rok szkolny 2016/2017.

Życzymy wszystkim miłych wakacji, niech wolny czas przyniesie nam wszystkim odpoczynek i doda sił.
Pamietajmy też, aby wakacje były naszym odpoczynkiem od pracy czy nauki, ale nigdy odpoczynkiem od Pana Boga.