Msza Święta za zamarłych, szczególnie poległych w obronie Ojczyzny

Przyszliśmy modlić się za zmarłych, by ofiarować tym duszom najcenniejszą pomoc.. Tylko modlitwa może uratować dusze w czyśćcu cierpiące, a my modląc się za zmarłych czynimy Miłosierdzie..
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Z powodu deszczowej pogody Eucharystia była sprawowana nie na cmentarzu, lecz w kościele parafialnym.