Niedziela Palmowa

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Na każdej mszy świętej odczytana została Męka Pańska. Eucharystię o godz. 11.30 rozpoczęliśmy uroczystą procesją z palmami wokół kościoła i radosnym śpiewem Hosanna… Wszystko to czynimy na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Na zakończenie Eucharystii wyłoniono zwycięzcę na najdłuższą palmę.