Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgię rozpoczęliśmy poświęceniem ognia, od którego został zapalony Paschał. Celebrans wnosząc paschał do kościoła wołał ŚWIATŁO CHRYSTUSA. Na rozpoczęcie Liturgii odśpiewane zostało Orędzie Wielkanocne. Po czym nastąpiła rozbudowana Liturgia Słowa.

Nadszedł ten czas jakże niepojęty dla nas; JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ, możemy ogłosić to całemu światu.. I znów wszystkie dzwony, instrumenty muzyczne głośno zabrzmiały, wyśpiewane z radością Gloria i radosne Alleluja każdemu z nas uświadamia, że stało się, Jezus Chrystus powstał z martwych.. Radujmy się i głośmy tę nowinę całemu światu.

Po homilii poświęcona została woda, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne oraz zostaliśmy pokropieni wodą na pamiątkę naszego chrztu.

Na koniec z uroczystym śpiewem szliśmy w procesji rezurekcyjnej trzykrotnie wokół kościoła.

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ TO WYKONAŁO SIĘ, SZATAN POKONANY, JEZUS ZŁAMAŁ ŚMIERCI MROK. JEZUS JEST PANEM O ALLELUJA!!!