Boże Ciało 2018

Tego dnia w sposób szczególny wspominamy ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Mieliśmy okazję do publicznego wyznawania wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, którego Kapłani nieśli w procesji do czterech ołtarzy. Tam zostały odczytane fragmenty Ewangelii, a na zakończenie udzielone błogosławieństwo na cztery strony świata.