Jak przygotować się na kolędę, czyli wizytę duszpasterską w domu?

Jak do każdej wizyty wypadałoby się przygotować. Oprócz rozmowy mamy również na kolędzie modlitwę o powodzenie i szczęście dla rodziny w nowym roku oraz błogosławieństwo mieszkania/domu.

Oto krótka lista, co jest potrzebne, żeby dobrze przeżyć kolędę:

 • Stół nakryty białym obrusem, krzyż i dwie zapalone świece, Pismo Święte
 • Woda święcona i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie), wodę święconą można zabrać z kościoła po każdej mszy; prosimy nie profanować poświęcenia używając innej wody niż woda święcona;
 • Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii, dzienniczki do bierzmowania (lepiej przyznać się, że takowego się nie posiada niż tłumaczyć, że „pożyczyłem koledze do przepisania i mi nie oddał” bo i tak żaden ksiądz w to nie uwierzy 🙂 );
 • Postarajmy się – o ile to możliwe, aby cała rodzina spotkała się podczas kolędy;
 • Prosimy o poinformowanie nas, szczególnie tam, gdzie powstały nowe domy, gdzie jeszcze nie byliśmy z kolędą, żeby nikogo nie opuścić;
 • Prosimy, jeśli to możliwe, o podwiezienie kapłanów na kolędę do miejsc oddalonych;
 • Jeśli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym terminie – jak co roku – będzie kolęda uzupełniająca.

Prosimy, Nasi Kochani Parafianie, aby brak możliwości złożenia ofiary na potrzeby Kościoła, nie był w żadnym wypadku powodem nie przyjęcia księdza po kolędzie. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje po kolędzie może być potraktowana jako niepraktykująca lub nawet niewierząca.

Przebieg kolędy:

 • Wypada wyjść po księdza lub poprosić sąsiada o przyprowadzenie go do naszego domu. Zostawmy uchyloną furtkę na znak gościnności, schowajmy ukochane zwierzęta na czas kolędy,
 • Wyłączamy telewizor, radio, komputer
 • Na chrześcijańskie pozdrowienie „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „na wieki wieków Amen”; módlmy się wspólnie.
 • Przedmioty religijne, które chcemy poświęcić kładziemy na stole/ławie
 • Wszyscy bierzemy udział we wspólnej modlitwie; nie chowajmy się w innych pomieszczeniach czy garażu, jak to czasem bywało. Gdy ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy znak krzyża.
 • Głównym powodem wizyty duszpasterskiej jest zaniesienie Bożego błogosławieństwa i Bożego pokoju naszym parafianom, poznanie ich problemów oraz ich opinii na temat funkcjonowania parafii. Dlatego prosimy o szczerość w rozmowie z kapłanem.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt: 518 014 789