Wielkanocne życzenia Biskupa Włocławskiego

Bracia w kapłaństwie, Drodzy moi Siostry i Bracia – Diecezjanie Włocławscy!

W promieniach Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego chcę przypomnieć, że całe nasze chrześcijaństwo bez śmierci i powstania z martwych Chrystusa byłoby prawdziwie pustą przestrzenią prowadzącą nas donikąd; tylko On, konkretna osoba, żywa rzeczywistość, odbiera ludzkiemu życiu beznadziejność i pustkę, a oferuje nadzieję i szczęście.

Nie pozwólmy odebrać sobie tej perspektywy, tej nadziei, bez której ginie sens naszego życia. Chrystus, nasz Pan, jest Skałą, na której możemy budować wszystko, co piękne, szlachetne i dobre. Mało jest Jezusa w naszym życiu społecznym, rodzinnym i osobistym, dlatego przypominając sobie Jego zmartwychwstanie spróbujmy nawrócić wszystkie nurty tworzące naszą egzystencję ku Pełni, do której zaprasza. O każde dobro, o prawdę, o życie trzeba zabiegać, a nawet walczyć. Niech nas w tej walce nie zabraknie.

I to są moje życzenia płynące z głębokiej wiary, że tylko w Chrystusie i razem z Nim odnajdziemy najgłębszy sens naszego ludzkiego istnienia.

Święta Wielkanocne niech by się stały dla nas okazją do bycia z najbliższymi, dania im do dyspozycji naszego czasu i obecności, do radosnego przeżywania zwycięstwa Chrystusa nad tym wszystkim, co małe, przyziemne i byle jakie w naszym życiu. Niech będą umocnieniem najpiękniejszych więzi między nami a Zmartwychwstałym oraz pomiędzy nami samymi. To właśnie stanie się pierwszym pięknym owocem Paschy Jezusa i najpiękniejszym darem, który jako chrześcijanie wnosimy w świat.

Wpisujemy w te wielkie święta nasze przygotowanie do jubileuszu 450-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Byliśmy, dosłownie, jedną z pierwszych polskich diecezji, która podjęła troskę Soboru Trydenckiego o właściwe przygotowanie kadr duchowieństwa do pracy duszpasterskiej. I diecezja zdała ten egzamin, wbrew temu, co usiłują nam dziś wmówić nieżyczliwe środowiska. Pamiętajmy zatem o naszym jubileuszu, cieszmy się nim, bądźmy z niego dumni i polecajmy Bogu jedną z najważniejszych spraw Kościoła: powołania kapłańskie.

To Zmartwychwstały posłał Apostołów na świat, aby głosili Ewangelię. Niech dzięki naszej wierze i trwaniu przy Jezusie nie zabraknie młodych, gorących serc gotowych do poświęcenia sił, zdolności i życia naszemu Panu.

Z serca wszystkim błogosławię.

+Wiesław Mering
Biskup Włocławski