Wielki Piątek

Wielki Piątek

Wielki Piątek – dzień Krzyża. O godz. 18.00 rozpoczęliśmy Liturgię Męki Pańskiej. Upamiętnia ona wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu.

Czytaj więcej…

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

Czytaj więcej…

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa inaczej Niedziela Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym – Wielki Tydzień.

Czytaj więcej…

Droga krzyżowa

Droga krzyżowa

Gromadzimy się w kościele, aby przeżyć najboleśniejsze momenty z życia Jezusa. On umiera i oddaje się w ofierze Ojcu, aby uwolnić nas od grzechu i śmierci. 

Czytaj więcej…

Środa Popielcowa

Środa Popielcowa

Przekraczając bramę Środy Popielcowej wchodzimy w czas Wielkiego Postu. Rozpoczynamy duchową drogę czterdziestu dni, która prowadzi do celu, jakim jest zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

Czytaj więcej…

Światowy Dzień Chorego

Światowy Dzień Chorego

Przypadający 11 lutego Światowy Dzień Chorego obchodziliśmy już po raz 25. w tym roku, decyzją Ojca Świętego Franciszka, nadzwyczajne obchody tego dnia odbyły się – tak jak przed 25 laty – w Lourdes. 

Czytaj więcej…