Bielanki – Dziewczęca Służba Maryjna

wp-1479839301383.jpeg

Formacja bielanek polega na uczestnictwie w cotygodniowych spotkaniach, na których najważniejszymi elementami są modlitwa i odkrywanie treści Ewangelii przez zabawę i pracę w grupach.

We wspólnocie bielanek wyróżnia się najczęściej różne stopnie. Nie są one jednak ujednolicone w obrębie diecezji i dlatego w różnych parafiach mogą się od siebie różnić.

We wspólnocie bielanek posługa dziewcząt rozpoczyna się zazwyczaj od okresu kandydatury. Kandydatką zostaje się automatycznie lub dopiero po specjalnym błogosławieństwie na uroczystej Mszy świętej (w zależności od parafii).

Bielanki spełniają w parafii różne funkcje. Uczestniczą w niedzielnych Mszach Świętych dla dzieci, czytając Pismo Święte, śpiewając psalmy i uczestnicząc w procesji z darami ołtarza. Biorą też czynny udział w różnego rodzaju procesjach, między innymi sypiąc kwiaty przed Najświętszym Sakramentem niosąc poduszki i feretrony.  Do ich zadań w życiu codziennym należy gorliwa modlitwa i pomaganie innym.

W kościele bielankę można rozpoznać przede wszystkim po specjalnym stroju. W zależności od parafii, dziewczynki noszą szarfy, pelerynki, alby lub alby i pelerynki. Często mają też na szyi, w widocznym miejscu, medalion z wizerunkiem Matki Bożej. W niektórych parafiach, tam, gdzie nie ma ministrantów, bielanki przejmują ich rolę.

Patronkami bielanek są Najświętsza Maria Panna i św. Maria Goretti.

W naszej parafii również mamy grupę dziewczynek, w tym dwie kandydatki, które służą jako Bielanki w naszym kościele, zdarza się też, gdy brakuje ministrantów przejmują ich obowiązki podczas mszy świętej. Charakterystyczny strój Bielanek w naszej parafii to alba oraz niebieska pelerynka.

Opiekę duchową nad Bielankami sprawuje wikariusz ks. Rafał Matczak.