Grupa Adoracyjna – Godzina Święta

„Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».” Mt 26, 40-41

W naszej parafii pragniemy czuwać przy Panu, dlatego w każdy czwartek po pierwszym piątku miesiąca mamy wystawienie Najświętszego Sakramentu – tzw. GODZINA ŚWIĘTA. W adoracji uczestniczy zazwyczaj stała grupa ludzi, ale zawsze zaproszeni są wszyscy parafianie. Celem tych spotkań jest trwanie przy Chrystusie.  Podczas tej godzinnej modlitwy zazwyczaj trwamy w milczeniu, choć przeplatają się też pieśni, rozważania… Wszystko po to, by jeszcze bardziej móc zatopić się w Sercu Pana Jezusa.

Spotkania:

  • czwartek po pierwszym piątku miesiąca