Dokumenty wymagane do sakramentów i katolickiego pogrzebu

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka,
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych,
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania,
 • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić,
 • uczeń, jeśli chodzi na katechezę,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej,
 • żyje w sakramentalnym małżeństwie.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostanie świadectwo katechizacji,
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostanie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z poradnictwa rodzinnego,
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu,
 • karta zgonu,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych – wiatyk (komunia św.); jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • zgoda na pogrzeb od proboszcza jeśli zmarły, wcześniej przebywał dłużej niż pół roku poza parafią pogrzebu.