Liturgiczna Służba Ołtarza

​W naszej parafii jest 25 ministrantów w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej. Są także dorośli Panowie, posiadający rodziny, a ich synowie również należą do Liturgicznej Służby Ołtarza. 

Spotykamy się z naszym opiekunem ks. Rafałem dwa razy w tygodniu. Mamy spotkania formacyjne przygotowujące nas do służby i dbania o piękno liturgii oraz spotkania dla podtrzymania wzajemnych relacji przy rekreacji, grając wspólnie w piłkę, jeżdżąc rowerami, czy też śpiewając wspólnie piosenki i piekąc kiełbaski przy ognisku. 

W ciągu roku wyjeżdżamy na zimowisko w góry i wypoczynek letni nad morze w naszym gronie, jak również z dziećmi z oratorium. Jesteśmy grupami otwartymi na nowych kandydatów i kandydatki. 

Każdego zapraszamy do naszego grona. Służba przy ołtarzu jest wielkim zaszczytem, ma w sobie znamię wybrania. Stają tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób „wejrzał” Chrystus Pan. 

Rodzicom wszystkich ministrantów gratulujemy i dziękujemy za umożliwianie dzieciom tego, by służyły przy ołtarzu. Służba przy ołtarzu wymaga od człowieka nie tylko poprawnego wykonywania pewnych czynności, lecz także określonej postawy w życiu.