Krótka historia parafii

Dzieje parafii Szpetal Górny są ściśle związane z dawną parafią Gotarda w Szpetalu Dolnym, czyli Zawiśla.

Do Szpetala Górnego przeniesiono parafię 1816 r. Zostało to spowodowane spaleniem dotychczasowego kościoła św. Gotarda w Szpetalu Dolnym na początku XIX w. oraz ukończeniem w Szpetalu Górnym nowej świątyni p.w. św. Józefa wzniesionej w latach 1808-1809 przez dziedzica dóbr szpetalskich, Mariana Rutkowskiego. Świątynia ta, w stylu klasycznym, z cegły, została zaplanowana prawdopodobnie przez architekta Szpakowskiego.

Parafia Szpetal Górny w 1818 r. została włączona do diecezji płockiej, należąc najpierw do dekanatu bobrownickiego, a od roku 1864 do dekanatu lipnowskiego. Powróciła do diecezji włocławskiej 1925 r.

Nowa świątynia szpetalska została konsekrowana w 1815 r. Nie ma wiadomości źródłowych o jej losach, wyposażeniu i konserwacji w XIX w.

Spalona w 1945 r., tak iżpozostały same tylko mury, ale odbudowana już w latach 1946-1947 i zaraz konsekrowana. W latach następnych otrzymała nowe wyposażenie wnętrza.

W 1999 r. zakonserwowano strop. Polichromia autorstwa Zygmunta Klaryski, z 1977 r. odnowiona w 1996 r. Ołtarz marmurowy, posadzka z terakoty.

Organy sprawiono w 1955., a w 1980 r. nowe meble. W 1991 r. na wieży założono konstrukcję stalową i na niej zawieszono trzy dzwony: „Józef”, „Barbara”, „Anioł”.

Kościół filalny: pw. Niepokalanego Serca NMP w Witoszynie zbudowany w 1957 r. Nabożeństwa w niedziele i święta oraz I piątek miesiąca. Kaplica publiczna: W Domu Pomocy Społecznej „Na Skarpie”. Nabożeństwa w niedzielę i święta oraz w I piątek miesiąca.

Na terenie parafii, przy tamie włocławskiej, znajduje się krzyż upamiętniający miejsce śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W każdej wiosce znajdują się krzyże przydrożne. W miejscowości Uniechowo krzyż metalowy osadzony na kamieniu, z roku 1890.

Przy kościele parafialnym znajduje się pomnik upamiętniający odzyskanie niepodległości 1918-1920.

W latach 2008-2011 rozbudowano świątynię oraz wyremontowano i zmodernizowano organy.