Żywa Róża

dsc00017

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z tajemnicróżańcowych. Pierwotnie róża liczyła 15 osób, obecnie zaś – po modyfikacji Różańca przezśw. Jana Pawła II – 20 osób.

Grupie przewodniczy zelator (-ka), który ma listę uczestników, dba o regularną wymianę tajemnic Różańca w grupie, a także przewodniczy spotkaniu Żywej Róży, na którym wymienia się tajemnice i modli się przynajmniej jedną dziesiątką różańca.

Zelator (-ka) dba, aby w razie nieobecności kogoś na spotkaniu, przekazać tajemniczkę nieobecnym, a w razie, gdyby ktoś z grupy zrezygnował, zelator troszczy się o znalezienie kogoś na jego miejsce, aby grupa była pełna.

W naszej Parafii już od kilku lat działa grupa osób, która regularnie każdego dnia odmawia dziesiątkę różańca (jedna Róża jest w DPS).

Moderatorem grupy jest Ks. Proboszcz Dariusz Fabisiak. 

Zelatorki:

1. Barbara Szulc

2. Maria Sławkowska

3. Jolanta Deryło

4. Janina Kempińska (DPS)

Spotkania:

  • pierwsza sobota miesiąca